Pronoms atones de la 3e personne

3. személyű hangsúlytalan névmások

Choisissez le pronom correct : personnel COD, personnel COI ou adverbial (en ou y).

Válassza ki a helyes névmást: személyes tárgyi funkciójú, személyes részeshatározói funkciójú vagy határozói (en vagy y)!

 

1.

Elles sont belles, ces montagnes ; heureusement, je peux admirer de ma fenêtre.

1.

Szépek azok a hegyek; szerencsére csodálhatom őket az ablakból.

2.

Il a un très bon ami en France et il écrit souvent.

2.

Nagyon jó barátja van Franciaországban, és gyakran ír neki.

3.

Il a vu l’accident mais moi, je ne ai pas vu.

3.

Ő látta a balesetet, de én nem láttam.

4.

J’ai demandé ce qui s’était passé, parce qu’ils savaient quelque chose.

4.

Megkérdeztem, mi történt, mert ők tudtak valamit róla.

5.

Je n’aime pas ce qu’ils font et je ai dit ça.

5.

Nem szeretem, amit tesznek, és megmondtam nekik.

6.

Jean est dans l’atelier et Paul est aussi.

6.

Jean a műhelyben van, és Paul is ott van.

7.

Leur établissement n’a pas d’autocar mais le nôtre a un.

7.

Az ő intézményüknek nincs buszuk, de a miénknek van.

8.

Marie, vous connaissez bien ?

8.

Marie-t jól ismeritek?

9.

Mets aussi du vin sur la table ; les Martin prennent toujours.

9.

Tegyél bort is az asztalra; Martinék mindig kérnek.

10.

Quand il voit son chef, il salue respectueusement.

10.

Amikor meglátja a főnökét, tiszteletteljesen köszön neki.

11.

Ta sœur, je ne ai pas rencontrée.

11.

A nővéreddel nem találkoztam.

12.

Tous ces appartements, nous devons visiter avant d’en louer un.

12.

Mindezeket a lakásokat meg kell néznünk, mielőtt kibérelünk egyet.

13.

Votre offre intéresse le directeur ; il réfléchira.

13.

Ajánlata érdekli az igazgatót; gondolkodni fog rajta.
 

Créé par avec Hot Potatoes