Les pronoms personnels C.O.D. et C.O.I. atones 4

A hangsúlytalan tárgyi funkciójú és részeshatározói funkciójú személyes névmások 4

Complétez les réponses avec les pronoms adéquats. Exemple :

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő névmásokkal! Példa:

 

– Je ne sais pas dire des poèmes.
– Alors chante-moi quelque-chose !

– Nem tudok verset mondani.
– Akkor énekelj nekem valamit!
 

1.

– Je ne rends pas service à Solange.
– Mais rends au moins ce seul service !

1.

– Nem teszek szívességeket Solange-nak.
– Tedd meg neki legalább ezt az egy szívességet!

2.

– Je n’écris pas aux frères Lenoir.
– Alors téléphone !

2.

– Nem írok én a Lenoir testvéreknek.
– Akkor telefonálj nekik!

3.

– Je ne te dis rien !
– Dis un mot au moins !

3.

– Nem mondok neked semmit!
– Legalább egy szót mondjál nekem!

4.

– Je ne peux rien vous promettre.
– Donnez au moins un espoir !

4.

– Semmit sem ígérhetek maguknak.
– Legalább valami reményt adjon nekünk!
 

Créé avec Hot Potatoes