Les pronoms personnels C.O.D. et C.O.I. atones 3

A hangsúlytalan tárgyi funkciójú és részeshatározói funkciójú személyes névmások 3

Complétez les réponses avec les pronoms adéquats. Exemple :

Egészítse ki a válaszokat a megfelelő névmásokkal! Példa:

 

– Tu offres des fleurs à Christine ?
– Non, je lui offre autre chose.

– Virágokat adsz Christine-nek?
– Nem, mást adok neki.
 

1.

– C’est ton adresse que tu donnes à Marie ?
– Non, je donne l’adresse de ma sœur.

1.

– A te címedet adod meg Marie-nak?
– Nem, a nővérem címét adom meg neki.

2.

– Tu écris à tes grands-parents ?
– Non, je téléphonne.

2.

– Írsz a nagyszüleidnek?
– Nem, telefonálok nekik.

3.

– Tu me pardonnes ?
– Je ne peux pas pardonner.

3.

– Megbocsátasz nekem?
– Nem tudok megbocsátani neked.

4.

– Tu nous expliques comment ça fonctionne ?
– Je préfère montrer.

4.

– Megmagyarázod nekünk, hogyan működik ez?
– Inkább megmutatom nektek.
 

Créé avec Hot Potatoes