Les pronoms personnels C.O.D. et C.O.I. atones 1

A hangsúlytalan tárgyi funkciójú és részeshatározói funkciójú személyes névmások 1

Complétez les réponses avec les pronoms adéquats. Exemple :

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő névmásokkal! Példa:

 

– Tu connais cet homme ?
– Je le connais.

– Ismered ezt az embert?
– Ismerem.
 

1.

– Tu vois cette dame au dernier rang ?
– Je vois.

1.

– Látod azt a hölgyet az utolosó sorban?
– Látom.

2.

– Tu aimes cet acteur ?
– Je aime.

2.

– Szereted ezt a színészt?
– Szeretem.

3.

– Tu as lavé les vitres ?
– Je ai lavés.

3.

– Lemostad az ablakokat?
– Lemostam.

4.

– Tu comprends ce que je dis ?
– Je comprends.

4.

– Érted, amit mondok?
– Értem.

5.

– Tu me crois ?
– Je crois.

5.

– Hiszel nekem?
– Hiszek.

6.

– Tu nous invites ?
– Je invite.

6.

– Meghívsz minket?
– Meghívlak.

7.

– Tu veux envoyer ce paquet ?
– Je veux envoyer.

7.

– El akarod küldeni ezt a csomagot?
– El akarom küldeni.

8.

– Tu es content(e) ?
– Je suis.

8.

– Meg vagy elégedve?
– Meg vagyok elégedve.

9.

– Tu veux m’écouter ?
– Je veux écouter.

9.

– Meg akarsz hallgatni?
– Meg akarlak hallgatni.

10.

– Tu as lu ce livre ?
– Je ai lu.

10.

– Olvastad ezt a könyvet?
– Olvastam.
 

Créé avec Hot Potatoes