Les numéraux 3

A számnevek 3

Complétez en toutes lettres avec les numéraux fractionnaires correspondant à ceux donnés en chiffres.

Egészítse ki a mondatokat a megadott számoknak megfelelő betűkkel írott törtszámnevekkel!

 

1/2

J’ai attendu une heure et .

Másfél órán át vártam.

1/4

Viens à cinq heures moins le .

Gyere háromnegyed ötkor!

1/5

de la population mondiale est connecté à l’Internet.

A világ lakosságának az ötöde rendelkezik Internet kapcsolattal.

2/3

Une majorité de est nécessaire pour adopter cette loi.

Kétharmados többség szükséges ennek a törvénynek az elfogadásához.

3/4

des candidats ont réussi cet examen.

A jelentkezők háromnegyedének sikerült ez a vizsga.

1/2

Je te donne la de mon gâteau.

Odaadom neked a süteményem felét.

1/3

des élèves a participé à cette excursion.

A tanulók egyharmada vett részt a kiránduláson.

 

Créé avec Hot Potatoes