Les numéraux 1

A számnevek 1

Complétez en toutes lettres avec les numéraux cardinaux proposés en chiffres.

Egészítse ki a mondatokat a számjegyekkel megadott tőszámnevek betűkkel írott alakjával!

 

(31)

J’ai camarades de classe.

31 osztálytársam van.

(180)

Ce berger a moutons.

Ennek a juhásznak 180 birkája van.

(3020)

Le véhicule a parcouru mètres.

A jármű 3020 métert tett meg.

(11)

J’ai attendu jours pour avoir ce papier.

Tizenegy napot vártam arra, hogy megkapjam ezt az iratot.

(45)

Ma mère a ans.

Édesanyám 45 éves.

(293)

J’ai besoin de exemplaires de cette brochure.

293 példányra van szükségem ebből a brosúrából.

(17)

Le groupe est formé de élèves.

A csoport tizenhét tanulóból áll.

(76)

Ma grand-mère a ans.

A nagymamám 76 éves.

(1300)

Alain a un salaire de euros par mois.

Alain-nek 1300 euró havi fizetése van.

 

Créé avec Hot Potatoes