Les degrés de comparaison des adverbes 4

A határozószó fokozása 4

Choisissez ce qui complète correctement les phrases.

Válassza ki azt, ami helyesen egészíti ki a mondatokat!

   

1.

Grand-maman tricote de toutes les femmes du quartier. Ce n’est pas étonnant qu’elle ait gagné un concours de tricot.

1.

Nagymama a legjobban köt a lakónegyed asszonyai közül. Nem csoda, hogy megnyert egy kötésversenyt.

2.

Jules a réussi le concours de tous mais heureusement il est admis, même s’il est le dernier.

2.

Jules-nek a legkevésbé jól sikerült a verseny az összes versenyző közül, de szerencsére felvették, ha utolsónak is.

3.

Éric a résolu le test de tous. Il a obtenu le minimum de points pour le réussir.

3.

Éric a legkevésbé jól oldotta meg a tesztet. A minimális pontszámot érte el ahhoz, hogy átmenjen.

4.

Marie dessine de toute son école. La preuve, son premier prix au concours de dessin.

4.

Marie a legszebben [* legjobban] rajzol az egész iskolában. Ennek az a bizonyítéka, hogy első díjat nyert a rajzversenyen.

5.

Antoine parle anglais de la société. C’est lui qui négocie avec les Anglais.

5.

Antoine a legjobban beszél angolul a vállalatnál. Ő tárgyal az angolokkal.

6.

Yvette écrit de sa classe. C’est pour ça qu’elle a une petite note en dictée.

6.

Yvette ír a legkevésbé jól az osztályban. Ezért van alacsony osztályzata tollbamondásból.
 

Créé avec Hot Potatoes