Les degrés de comparaison des adverbes 1

A határozószók fokozása 1

Complétez pour comparer l’action des quatre personne ci-dessous à l’aide de l’adverbe tard.

Egészítse ki a mondatokat az alábbi négy személy cselekvését összehasonlítandó a tard határozószó seítségével!

   
Jean est venu à 5 heures, Paul à 6 heures,
Julien à 6 heures également, et Gaspard à 7 heures.
Jean 5 órakor jött, Paul 6-kor,
Julien ugyancsak 6-kor, és Gaspard 7-kor.
   

Paul est venu tard Jean mais tard Gaspard.

Paul később jött, mint Jean, de [* kevésbé későn], mint Gaspard.

Julien est venu tard Paul.

Julien ugyanolyan későn jött, mint Paul.

Gaspard est venu tard tous et Jean tard tous.

Gaspard jött a legkésőbb [* mindenki közül], és Jean [* a legkevésbé későn mindenki közül].

 

 

 

Megjegyzés: A * szószerinti fordítást jelöl, a magyarban nem helyes szerkezettel.

 

Créé avec Hot Potatoes