Le temps 3

Créé avec Hot Potatoes

 

Puneți propozițiile în ordinea crescătoare a duratei indicate de cuvintele în aldine, trăgându-le cu mouse-ul pe numere. Când ați terminat exercițiul, faceți clic pe „Vérifier”, pentru a vedea ce scor ați obținut.