Les pronoms personnels C.O.D. et C.O.I. atones 5

Pronumele personale complemente directe și indirecte neaccentuate 5

Complétez avec les pronoms correspondant aux mots en italique.

Completați cu pronumele corespunzătoare cuvintelor în cursive.

 

1.

Cette fleur, je prends pour moi.

1.

Floarea asta o iau pentru mine.

2.

Si je finis mon travail, le chef laisse partir.

2.

Dacă-mi termin treaba, șeful mă lasă să plec.

3.

Elles nous ont envoyé un message et nous avons répondu.

3.

Ele ne-au trimis un mesaj și noi le-am răspuns.

4.

Si tu insistes, il va dire ce qu’il a fait.

4.

Dacă insiști, o să-ți spună ce a făcut.

5.

Je prête ce livre s’il le rend dans une semaine.

5.

Îi împrumut cartea asta dacă o dă înapoi peste o săptămână.

6.

Je reviens vite, attends !

6.

Mă întorc repede, așteaptă-mă!

7.

Le directeur offre ce poste si vous voulez travailler chez nous.

7.

Directorul vă oferă acest post, dacă vreți să lucrați la noi.

8.

Moi, tu ne dois pas aider.

8.

Pe mine nu trebuie să mă ajuți.

9.

Ces photos, je montre à Francine.

9.

Fotografiile astea i le arăt lui Francine.

10.

Nous sommes coupables, excusez !

10.

Suntem vinovați, scuzați-ne!

11.

Il faut chercher, ce journal.

11.

Trebuie căutat ziarul acela.

12.

Tu peux parler, je écoute.

12.

Poți vorbi, te ascult.
 

Créé par Andrei Gancz, avec Hot Potatoes