Le plus-que-parfait 2

Mai mult ca perfectul 2

Complétez la réponse avec le plus-que-parfait du verbe proposé. Vous pouvez consulter le tableau des verbes irréguliers et l’Utilisation des verbes auxiliaires. Exemple :

Completați răspunsul cu mai mult ca perfectul verbului propus. Puteți consulta tabelul verbelor neregulate și Folosirea verbelor auxiliare. Exemplu:

 

(inviter)

– Pourquoi tu n’es pas venu(e) à la fête d’hier ?
– Parce qu’on ne m’avait pas invité.

– De ce n-ai venit la petrecerea de ieri?
– Pentru că nu fusesem invitat.

 

(dîner)

– Pourquoi tu as refusé cette invitation ?
– Parce que j’ déjà .

– De ce ai refuzat invitația aceea?
– Pentru că cinasem deja.

(voir)

– Pourquoi tu n’as pas invité Jean et Pierre au cinéma ?
– Parce qu’ils déjà ce film.

– De ce nu i-ai invitat pe Jean și Pierre la cinema?
– Pentru că văzuseră filmul.

(fermer)

– Pourquoi tu n’es pas entré(e) dans la salle ?
– Parce que tu la porte.

– De ce n-ai intrat în sală?
– Pentru că încuiaseși ușa.

(demander)

– Pourquoi tu ne nous as pas appelés ?
– Parce que vous m’ de ne pas vous déranger.

– De ce nu ne-ai chemat?
– Pentru că îmi ceruserăți să nu vă deranjez.

(convoquer)

– Pourquoi tu ne t’es pas présenté(e) chez le directeur ?
– Parce qu’il ne m’ pas .

– De ce nu te-ai prezentat la director?
– Pentru că nu mă convocase.

(donner)

– Pourquoi tu ne m’as pas attendu(e) ?
– Parce que nous ne nous pas rendez-vous.

– De ce nu m-ai așteptat?
– Pentru că nu ne dăduserăm întâlnire.

(changer)

– Pourquoi tu as refusé cette chambre ?
– Parce qu’on n’ pas les draps.

– De ce ai refuzat camera?
– Pentru că nu se schimbaseră cearceafurile.

(dire)

– Pourquoi tu ne m’as pas apporté le dictionnaire ?
– Parce que tu ne m’ rien .

– De ce nu mi-ai adus dicționarul?
– Pentru că nu-mi spuseseși nimic.

(partir)

– Pourquoi Gabriel et Justine ne sont-ils pas venus chez nous ?
– Parce qu’ils à la campagne.

– De ce n-au venit Gabriel și Justine la noi?
– Pentru că plecaseră la țară.

(remarquer)

– Pourquoi tu ne t’es pas arrêté(e) au feu rouge ?
– Parce que je ne l’ pas .

– De ce nu te-ai oprit la stop?
– Pentru că nu-l observasem.

 

Créé par Andrei Gancz, avec Hot Potatoes